Ochrana osobních údajů

Fandservis, s.r.o., zmocněnec GDPR – Ludmila Dufková, Hněvkovského 27 61700 Brno – Komárov, IČ: 60714417 | DIČ: CZ60714417
Jako právnická osoba registrovaná u Živnostenského úřadu v Brně od 15.7. 1994 dále jen “provozovatel” provozuje webové stránky http://www.kouckastylu.cz, dále jen “webová stránka”.

Jste-li návštěvníkem webové stránky, účastníte se soutěží, odebíráte novinky nebo zakupujete služby a produkty či si je stahujete, tak Provozovateli poskytujete své osobní údaje. Provozovatel údaje zpracovává a odpovídá za jejich bezpečnost. Vaše osobní údaje jsou chráněny a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správcem osobních údajů za Provozovatele je:
Fandservis, s.r.o., zmocněnec GDPR – Ludmila Dufková, Hněvkovského 27 61700 Brno – Komárov, IČ: 60714417, DIČ: CZ60714417.
Jako právnická osoba registrovaná u Živnostenského úřadu v Brně od 15.7. 1994

Jako správce spravuje vaše údaje a určuje, za jakým účelem a jak dlouho budou vaše údaje zpracovávány. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívá.

Vaše osobní údaje Provozovatel zpracovává především proto, abych mohl poskytovat co nejkvalitnější služby.

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední společné akce.

Předávání osobních údajů třetím osobám. 
Provozovatel využívá vybrané poskytovatele služeb pro potřebné zpracování zakázky.

Jak můžete Provozovatele kontaktovat?
Ať už máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, kontaktujte Provozovatele na e-mailové adrese: LudmilaDufkova@seznam.cz nebo přes kontaktní formulář – viz. KONTAKT

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii
Vaše data jsou zpracovávány výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Vaše data jsou v bezpečí. Provozovatel přijal technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečil vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv.
Pokud budete chtít některého z nich využít, kontaktujte Provozovatele na emailové adrese: LudmilaDufkova@seznam.cz nebo přes kontaktní formulář – viz. KONTAKT
– Máte právo na informace, které si právě nyní čtete.
– Díky právu na přístup můžete Provozovatele kdykoli vyzvat a do 30 dnů doloží, jaké vaše osobní údaje zpracovává a proč.
– Pokud se u něco změní nebo shledáte vaše osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
– Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že Provozovatel zpracovává vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádí zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
– Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
– Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Provozovatel na vás nechce zapomenout, ale pokud si to budete výslovně přát, Provozovatel toto zajistí. V takovém případě vymaže veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuje 30 dnů. V některých případech je Provozovatel vázán zákonnou povinností a např. musí evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem. V tomto případě smaže všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným právním předpisem. O dokončení výmazu vás bude informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že Provozovatel s vašimi údaji nezachází v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Provozovatel bude rád, pokud nejprve o tomto podezření informujete jej, aby s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost
Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu také vaše osobní údaje žádné jiné třetí straně nevydá, nebude-li k tomu dán jiný zákonný důvod.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti ode dne 27.4.2016.